Paraqitja e ndërmarrjes

Paraqitja e ndërmarrjes

* Histori Lian


histor

* Lian Group


histor

*Dizajn industrial


histor

* Ne e krijojmë krijimtarinë


histor

Prodhuesi më inovativ në parimet e pajisjeve për përmirësimin e shtëpive.

Lianchuang ka arritur 1142 lloje të patentave në total deri më 31 dhjetor. histor

* Marrja e prototipit


histor

* Qendra e Zhvillimit


histor

* Departamenti i sigurimit të cilësisë


histor